ISF Rapport 2021:8 Publicerad 2021-09-30

Placerade barn och socialförsäkringen (slutredovisning)

Den här redovisningen kompletterar rapporten Placerade barn och socialförsäkringen – en granskning av hur socialförsäkringsförmåner påverkas när barn placeras i annat hem än i sitt föräldrahem (2021:6)

De tre socialförsäkringsförmåner som vi redovisar i den här rapporten är underhållsstöd, barnpension och efterlevandestöd.

Rapporten visar bland annat att antalet placerade flickor och pojkar som har fått underhållsstöd, barnpension eller efterlevandestöd har ökat mellan 2014 och 2018. Ökningen har varit särskilt stor för placerade pojkar när det gäller efterlevandestöd.

Cirka 10 procent av barn som har varit placerade 2014–2018 har sannolikt fått åtminstone någon felaktig utbetalning av underhållsstöd under perioden. De felaktiga utbetalningarna beror troligtvis på att kommunerna inte har rapporterat till Försäkringskassan att barnet har blivit placerat eller har varit sena i att rapportera.

Relaterad publikation

Placerade barn och socialförsäkringen – en granskning av hur socialförsäk­rings­förmåner påverkas när barn placeras i annat hem än i sitt föräldrahem – (ISF Rapport 2021:6)