ISF Rapport 2021:4 Publicerad 2021-05-05

Avgiftsfri tandvård till unga vuxna

Höjd åldersgräns för avgiftsfri tandvård är effektivt för att få fler unga vuxna att besöka tandvården. De positiva effekterna är större för personer med sämre tandhälsa eller som har växt upp i hushåll med låg disponibel inkomst.

Vi jämför Västra Götaland som har höjt åldersgränsen för avgiftsfri tandvård till 24 års ålder, med Skåne som under samma period har haft avgiftsfri tandvård till 19 års ålder. Vi jämför skillnader i andelen personer som går på en tandvårdsundersökning när båda regioner hade avgiftsfri tandvård i åldersintervallet 16–19 år med perioden när endast Västra Götaland hade avgiftsfri tandvård i åldersintervallet 20–24 år.

Huvudresultaten är att avgiftsfri tandvård är effektivt för att få unga vuxna att gå på undersökningar på ett sätt som det statliga tandvårdsstödet inte har varit. Andelen som årligen besöker tandvården ökar med 25,5 procentenheter.

Höjd åldersgräns med avgiftsfri tandvård gynnar framför allt de personer som annars hade slutat besöka tandvården kontinuerligt. Det är ofta personer som har fler hål i tänderna vid 19 års ålder eller är uppväxta i hushåll med låg disponibel inkomst.

Analysen visar också att de personer som får avgiftsfri tandvård under fler år än andra, besöker tandvården oftare även när de senare måste betala, jämfört med personer som får avgiftsfri tandvård endast till och med 19 års ålder. Men vi kan inte avgöra hur stor del av skillnaden som beror på den avgiftsfria tandvården eller på andra faktorer.