ISF Rapport 2020:3 Publicerad 2020-03-09

Vad vet föräldrar om föräldrapenningen?

ISF har kartlagt vilken kunskap föräldrar har om regelverket för föräldrapenning. Rapporten visar att endast en minoritet av föräldrarna känner till de mer nytillkomna reglerna för föräldrapenning. Det finns också skillnader i kunskap mellan olika grupper av föräldrar.

Föräldrar behöver känna till de olika reglerna för föräldrapenningen för att kunna planera ledigheten och fördela dagarna mellan sig på bästa sätt.

Kartläggningen visar att det finns kunskapsskillnader mellan föräldrar i olika grupper. Mammor har till exempel större kunskap om reglerna än pappor. Men både mammor och pappor har låg kunskap om de mer nytillkomna reglerna. Det gäller till exempel begränsningen av antalet dagar som kan tas ut efter barnets fyraårsdag.

– Vi ser att föräldrar med högre utbildning kan mer än föräldrar med låg utbildning. Och föräldrar med barn i ettårsåldern vet mer än föräldrar med barn som är några månader gamla. Men skillnaderna är ganska små, säger Mats Bengtsson, utredare på ISF.

Försäkringskassan och dess webbplats är en viktig källa till information för de föräldrar som ingått i undersökningen. Ungefär tre av fyra föräldrar uppger att de fått information om föräldrapenningen från Försäkringskassan.

– En väl utbyggd webbplats, som är lätt att använda och som innehåller mycket information, kan ha stor betydelse för föräldrarna, säger Mats Bengtsson.

ISF genomförde kartläggningen på uppdrag av regeringen med hjälp av en enkätundersökning som riktades till föräldrar med barn som var några månader respektive cirka ett år gamla. Föräldrarna fick svara på olika kunskapsfrågor som handlade om några av de olika regler som föräldrapenningen består av.