ISF Rapport 2020:2 Publicerad 2020-02-21

Årlig rapport 2019

Varje år presenterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) de viktigaste resultaten av myndighetens verksamhet under det gångna året i en rapport. I rapporten sammanfattas även slutsatserna av de granskningar myndigheterna gjort.

Under 2019 har ISF publicerat 10 rapporter inklusive den årliga rapporten för 2018. Myndigheten har också publicerat 3 skrivelser till regeringen, 1 arbetsrapport och 1 vetenskaplig artikel. Rapporterna och de övriga publikationerna berör både rättssäkerhetsfrågor och effektivitetsfrågor och spänner över flera förmånsområden.

I den årliga rapporten sammanfattar vi resultaten av granskningarna. Här beskrivs även ISF:s uppdrag och hur vi arbetar med att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.