ISF Rapport 2019:2 Publicerad 2019-02-22

Årlig rapport 2018

Varje år presenterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) de viktigaste resultaten av myndighetens verksamhet under det gångna året i en rapport. I rapporten sammanfattas även slutsatserna av de granskningar myndigheterna gjort.

Under 2018 har ISF publicerat 18 rapporter inklusive den årliga rapporten för 2018. Myndigheten har också publicerat 1 skrivelse till regeringen, 1 arbetsrapport och 2 vetenskapliga artiklar. Rapporterna och de övriga publikationerna berör både rättssäkerhetsfrågor och effektivitetsfrågor och spänner över samtliga förmånsområden.

I den årliga rapporten sammanfattar vi resultaten av granskningarna. Här beskrivs även ISF:s uppdrag och hur vi arbetar med att värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Se även ISF:s årsredovisning för 2018 Pdf, 902.2 kB, öppnas i nytt fönster.