ISF Rapport 2018:5 Publicerad 2018-03-26

Profilering som urvalsmetod för riktade kontroller

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans arbete med riktade kontroller. Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Kontrollmetoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk för fel har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Därför finns det ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som på regeringens uppdrag har analyserat Försäkringskassans modeller för riskbaserade kontroller ur ett träffsäkerhets-, effektivitets- och rättssäkerhetsperspektiv.

Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag i att motverka felaktiga utbetalningar och att stoppa fusk. Med stor tillgång till information om de försäkrade och användning av metoder för att söka mönster ökar förutsättningarna för att genomföra uppdraget, men det ställer också rättsliga krav. Utformningen av lagstödet måste övervägas noggrant så att den rättsliga regleringen ser till att de riskbaserade kontrollerna inte leder till för stora ingrepp i den personliga integriteten.

ISF rekommenderar därför regeringen att utreda hur kontroller kan genomföras på ett integritetssäkert sätt. ISF menar också att myndigheter som använder sig av riskbaserade kontroller redan när kontrollerna införs och sedan kontinuerligt, måste överväga vilka rättsliga risker som kan finnas med arbetssättet och hur myndigheterna ska hantera dem.

- Metoder som är både träffsäkra och behandlar alla lika utifrån risk har stora förutsättningar att vara effektiva, om de används i tillräcklig omfattning. Därför finns det ett potentiellt stort värde för socialförsäkringen om metoderna kan vidareutvecklas och förfinas, säger Elisabeth Frid, projektledare

Utifrån analysen kan ISF konstatera att Försäkringskassans riskbaserade kontroller är betydligt mer träffsäkra i jämförelse med övriga kontrollalternativ. Men vissa korrigeringar kan behövas för att öka kontrollernas effektivitet och för att garantera att metoderna ger likabehandling. Alla personer som gör fel måste ha en reell risk att bli utvalda för kontroll.

Summary report in English Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster.