ISF Rapport Publicerad 2015-03-30

Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

Denna rapport fokuserar på felaktiga intyg och på hur välfärdssystemet hänger ihop. Ett centralt syfte är att identifiera glapp i systemet som gärningspersoner utnyttjar. Genom att täppa till dessa glapp förebyggs brott – och därmed värnas också förtroendet för systemet.

Rapporten Intyget som dörröppnare till välfärden. En rapport om felaktiga intyg och välfärdsbrott (Brå 2015:8) ges ut av Brå tillsammans med 16 andra myndigheter. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Stockholms stad, Migrationsverket, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Inspektionen för socialförsäkringen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN med flera.

Inspektionen för socialförsäkringen beslutade att delfinansiera projektet som genomfördes av Brottsförebyggande rådet (Brå). Syftet med projektet är att öka kunskapen om vissa centrala intygs betydelse för brott mot välfärdssystemen.

De viktigaste förebyggande förslagen ur rapporten

  • Myndigheterna måste ha relevanta kontrollmoment redan i handläggningen där rätten till ett bidrag prövas. Här kan erfarenheter från myndighetens egna kontrollutredare och andra myndigheter användas för att öka kontrollkompetensen. Behovet är särskilt stort vid bidrag till arbetsgivare (företag).
  • Lagen om underrättelseskyldighet kan användas mer än i dag och bör utvidgas till att omfatta alla välfärdsbrott. Det skapar frustration när en myndighet upptäcker brott mot en annan myndighet, men inte får lämna vidare denna information Här kan informationsflödet – och därmed också kontrollen – bli mer effektivt.
  • Intygsgivare bör ersättas i den mån det går, här har särskilt Skatteverket en viktig roll. Om månadsuppgift införs ökar möjligheten att upptäcka felaktiga kontrolluppgifter, och förlängningen också välfärdsbrott.

Läs online och beställ

Rapporten finns att läsa och ladda ner på Brås webbplats: Läs mer om och ladda ner rapporten Intyget som dörröppnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.