Arbetsrapport 2014:1 Publicerad 2014-06-15

Tjugo år av socialförsäkringsnämnder

– arbetsrapport

I denna metodrapport beskrivs det omfattande datamaterial om socialförsäkringsnämnderna, som ligger till grund för analyserna i ISF Rapport 2014:8. Det beskrivs vilket material som samlats in och hur det bearbetats. Nämndernas politiska sammansättnings beskrivs även.