ISF Rapport 2013:6 Publicerad 2013-04-25

Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen

ISF har granskat insatser för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Undersökningen omfattar också inkomstutveckling och ekonomiskt bistånd. I granskningen ingår vilka insatser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomfört för dem som återvänder till sjukförsäkringen.

Gruppen, som lämnar sjukförsäkringen efter att ha nått försäkringens bortre gräns, är heterogen. Många har omfattande och komplexa sjukdomar, ofta både psykiska och somatiska. Dessutom är många svagt förankrade på arbetsmarknaden. Det innebär att förmågan och möjligheten skiftar när det gäller att kunna ta del av arbetsmarknadspolitiska insatser, få eller återgå till arbete eller att studera.

Tre av tio personer hade fått ökade inkomster efter att de lämnat sjukförsäkringen. Samtidigt ökade andelen personer som behövde långvarigt ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag). Ett år efter att de lämnat sjukförsäkringen, hade var sjätte person med psykisk sjukdom - och som inte återvänt till sjukförsäkringen - fått ekonomiskt bistånd under minst sex månader.

Ungefär hälften av dem som uppnådde maximal tid under 2010 återvände till sjukförsäkringen inom ett år. Sannolikheten att återvända är högre för kvinnor än för män. Det finns också regionala skillnader. Den största sannolikheten att återvända har personer som bor i Kalmar län, och den lägsta sannolikheten har personer som bor i Gävleborgs län.

Granskningen visar också att samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste bli bättre. Detta gäller framför allt när personer återvänder till sjukförsäkringen.

Summary report 2013:6 in English Pdf, 204.1 kB, öppnas i nytt fönster.