Arbetsrapport 2013:1 Publicerad 2013-03-15

Kunskapsmätning 2012

ISF har låtit TNS SIFO göra en mätning av allmänhetens kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Den är en uppföljning av de tidigare mätningar som Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten återkommande lät göra under åren 2005-2009.

Resultaten visar att det inte skett några större förändringar i kunskapsläget sedan den senaste mätningen 2009. Man kan dock se en viss försämring av kunskaperna.

Arbetsrapportens tabellbilaga Pdf, 487.6 kB, öppnas i nytt fönster..