ISF Rapport 2013:3 Publicerad 2013-02-22

Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan

ISF har granskat hur Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen arbetar med att utveckla tidiga och aktiva insatser för att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

Regeringen har tidigare gett Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i uppdrag att i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt för att stödja den enskilde att återgå i arbete och att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.

ISF har valt att rikta in sin granskning på hur myndigheterna har omhändertagit uppdraget samt planerat och organiserat förverkligandet av den nya modellen på central nivå.

Granskningen visar att de båda myndigheterna på ett övergripande plan har agerat i linje med regeringens uppdrag. Samtidigt är de redovisade förändringarna inte mer omfattande än att de i stort sett hade kunnat genomföras genom en anpassning av den tidigare modellen för samverkan.

Summary report 2013:3 in English Pdf, 32.7 kB, öppnas i nytt fönster.