Arbetsrapport 2012:5 Publicerad 2012-12-15

Teknisk bilaga till ISF rapport 2012:16

Denna arbetsrapport är ingen självständig rapport utan en teknisk bilaga till ISF rapport 2012:16.

I ISF rapport 2012:16 undersöks lönsamheten och förekomsten av externa förvaltningsföretag som premiepensionssparare anlitat. För redovisning av huvudskattningar hänvisas till ISF rapport 2012:16.

Föreliggande arbetsrapport redovisar data och de ekonometriska modeller som används i ISF rapport 2012:16, och alternativa skattningar och känslighetsanalyser.