ISF Rapport 2012:12 Publicerad 2012-06-05

Assistansmarknaden

Inspektionen för socialförsäkringen har undersökt om timschablonen i assistansersättningen är ändamålsenligt utformad. Främst analyseras ersättningen med avseende på konstruktion, nivå och den effekt den har på assistansmarknaden.

Assistansanordnare utför personlig assistans åt personer med funktionsnedsättning. Anordnarna är privata företag och kommuner. De ersätts av Försäkringskassan för varje timme personlig assistans de utför med en timschablon som bestäms av regering. Under 2012 beräknas anordnarna få assistansersättning för nära 100 miljoner timmar. Schablonen är 267 kronor per timme.

Av analysen framgår att timschablonen ger upphov till starka spänningar beroende på stora skillnader i kostnadsnivå mellan kommuner och brukarkooperativ å enda sidan och vinstdrivande företag å andra sidan. Företagen har lägre lönenivåer för personliga assistenter och lägre overheadkostnader.

Med hänsyn till att timschablonen bestäms i förhållande till kommunernas kostnader för personlig assistans skapas det i systemet möjlighet för företag att göra stora vinster. Det i sig är sannolikt kostnadsdrivande. Och en konsekvens av konstruktionen med en timschablon är att privata anordnare gjort betydande vinster och snabbt expanderat sina andel av marknaden. Både under 2011 och 2012 fick företagen över 2 miljarder kronor för mycket.

Några kommuner har slutat att anordna personlig assistans eftersom kostnaderna inte täcks av assistansersättningen. De hänvisar i stället till företag. Av undersökningen framgår dessutom att riskkapitalkoncerner etablerat sig på assistansmarknaden genom att ha köpt upp större och mindre företag.

ISF föreslår att regeringen ser över assistansersättningen för att ersätta det med ett system som bättre speglar de verkliga kostnaderna för löner till personliga assistenter. Man bör också införa ett system som gör att effektiviseringar hos företagen också kommer skattebetalarna till godo.

Summary report 2012:12 in English Pdf, 119.2 kB, öppnas i nytt fönster.