Publicerad 2022-02-22

Agenda 2030

ISF har fått i uppdrag av regeringen att i sin granskningsverksamhet bidra till de mål i Agenda 2030 som som är särskilt relevanta för ISF:s granskningsområde.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 22 februari 2022.

Här finns mer information om Agenda 2030 på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ Länk till annan webbplats.