ISF Rapport Publicerad 2022-01-20

Utvecklingen av socialförsäkringsförmånerna och dess effekt på hushållens och individers inkomst

ISF kartlägger utvecklingen av socialförsäkringen sedan början av 1990-talet och dess betydelse för män och kvinnors disponibla inkomster. Studien är egeninitierad.

ISF ska analysera utvecklingen av socialförsäkringsförmånerna sedan 1990-talet, samt hur utvecklingen skulle sett ut om socialförsäkringsförmånerna skrivits upp enligt pris- och inkomstindex. Därefter analyserar vi betydelsen av socialförsäkringens utveckling för män och kvinnors disponibla inkomster.

Vi ska studera följande frågor:

  1. Hur har bidragsnivåerna och inkomstgränserna utvecklats för olika socialförsäkringsförmåner mellan 1992 och 2018, och hur skulle denna utveckling sett ut om de hade räknats upp med pris- eller löneutvecklingen?
  2. Hur har den disponibla inkomsten utvecklats under perioden för ett antal typhushåll?
  3. Vilken betydelse har en utebliven uppräkning av förmånerna för män och kvinnors disponibla inkomster?

Tidigare kartläggningar visar att ersättningen från flera socialförsäkringsförmåner under de senare åren inte har ökat i samma takt som den genomsnittliga pris- och inkomstutvecklingen. Det har bidragit till att värdet av flera försäkringsförmåner, och andelen av inkomstbortfallet som ersätts inom försäkringen, har minskat över tiden.

Betydelsen av urholkningen av socialförsäkringsförmånerna varierar mellan olika typer av hushåll och befolkningsgrupper. Tidigare studier har visat att män och kvinnors nyttjande av socialförsäkringen skiljer sig åt för olika socialförsäkringsförmåner. Dessa beteendeskillnader har sannolikt bidragit till att män och kvinnors disponibla inkomster har påverkats i olika utsträckning av socialförsäkringens utveckling.

Utvecklingen av socialförsäkringsförmåner sedan 1990-talet (rapport 2014:4) Öppnas i nytt fönster.