ISF Rapport Publicerad 2023-12-15

Efter avslag på ansökan om sjukpenning

ISF ska granska vilken försörjning personer har efter att de har fått avslag på sjukpenning och hur myndigheterna arbetar med personer som befinner sig i en omställningssituation. Granskningen är initierad av ISF.

När Försäkringskassan fattar beslut om att avslå en ansökan om sjukpenning ska Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan säkerställa att kvinnor och män ges goda förutsättningar för att kunna ställa om till arbete. Men trots det finns det personer som varken arbetar eller befinner sig i omställning hos Arbetsförmedlingen efter ett avslagsbeslut. Det finns också personer som visserligen är på Arbetsförmedlingen, men som inte bedöms kunna ta del av insatser eller kunna söka arbete.

ISF ska granska hur försörjningen ser ut efter avslag på sjukpenning och vilka orsaker som kan finnas till varför människor hamnar mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans ansvar när de befinner sig i en omställningssituation.

Resultatet av granskningen ska redovisas i två rapporter. Resultatet av den första delen redovisades i maj 2023 och resultatet av den andra delen ska redovisas i december 2023.

Utan inkomst efter avslag – ISF Rapport 2023:4

Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – ISF Rapport 2018:16

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan – ISF Rapport 2017:9

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – ISF Rapport 2016:10

Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen – ISF Rapport 2013:6