Publicerad 2023-11-01

Konsekvenser av förändringar i sjukförsäkringen

ISF har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga förändringar i författningar, rättspraxis och Försäkringskassans rättsliga styrning sedan den 1 juli 2008 angående sjukförsäkringen. ISF ska även kartlägga konsekvenserna av dessa förändringar för enskilda försäkrade personers sysselsättnings- och försörjningssituation.

I uppdraget ingår också att kartlägga konsekvenserna för enskilda personer av avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen samt hur förändringarna påverkat rätten till den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

Sjukpenningens regelverk bygger sedan den 1 juli 2008 på fasta tidsgränser för arbetsförmågebedömningar, den så kallade rehabiliteringskedjan. Den 1 juli 2008 avskaffades även möjligheten till en tidsbegränsad sjukersättning. Vidare infördes en bortre tidsgräns i sjukpenningsystemet som sedan avskaffades den 1 februari 2016.

Den bortre tidsgränsen för sjukpenning, liksom avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen, liksom de olika krav som har ställts på de medicinska underlagen har påverkat ersättningen för ett stort antal människor. Därför är det viktigt med en samlad granskning för att kartlägga hur enskilda personers sysselsättnings- och försörjningssituation påverkats av de många förändringarna i sjukförsäkringen.

Resultatet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 november 2023.

Relaterade publikationer

Förändrad styrning av och i Försäkringskassan – ISF Rapport 2018:16 Länk till annan webbplats.

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan – ISF Rapport 2017:9 Länk till annan webbplats.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) – ISF Rapport 2016:10 Länk till annan webbplats.

Personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen – ISF Rapport 2013:6 Länk till annan webbplats.

Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen – ISF Rapport 2011:4 Länk till annan webbplats.