ISF Rapport Publicerad 2024-03-30

Rättning av pensionsgrundande inkomst vid felaktiga utbetalningar

ISF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten arbetar med rättning av pensionsgrundande inkomst (PGI) och pensionsrätter vid felaktiga pensionsgrundande utbetalningar.

Vissa förmåner och ersättningar som Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna betalar ut är pensionsgrundande och ligger till grund för Skatteverkets beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI). Det gäller inkomster från socialförsäkringen som ersätter uteblivna löneinkomster, exempelvis föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning och inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning. Den PGI Skatteverket fastställer ligger i sin tur till grund för Pensionsmyndighetens beräkning av pensionsrätt.

Arbetet med att säkerställa korrekta pensionsgrundande inkomster omfattar flera myndigheter ­– Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten – samt arbetslöshetskassorna. Rättningar av felaktig PGI är beroende av att det finns rutiner för hur det ska gå till och att dessa sedan följs både av de aktörer som upptäcker felen och dem som beräknar och fastställer pensionerna.

ISF ska granska vad som händer med den pensionsgrundande inkomsten och pensionsrätterna om Försäkringskassan eller någon arbetslöshetskassa upptäcker att den ersättning de har betalat ut har utgått felaktigt, efter det att Skatteverket har beslutat om PGI för det aktuella året.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2024.