ISF Rapport Publicerad 2022-03-31

Löneväxling till tjänstepension

ISF ska analysera löneväxling till tjänstepension. Syftet är att bidra med kunskap om hur vanligt det är att anställda löneväxlar, hur löneväxlingen varierar mellan olika grupper och hur stora belopp som växlas. Analysen är ett uppdrag från regeringen.

Löneväxling till tjänstepension innebär att en anställd kommer överens med arbetsgivaren om att byta en del av sin bruttolön mot en extra premie­inbetalning till tjänstepension. Löneväxling berör främst personer med inkomster över intjänandetaket för allmän pension.

De som löneväxlar kommer att få högre pensioner än de annars skulle fått. Löneväxling kan därmed påverka inkomstskillnaderna mellan olika grupper av pensionärer. Löneväxlingen kan också innebära vissa skattemässiga fördelar för de som löneväxlar.

I dag saknas kunskap om hur vanligt löneväxling är och vilka som löneväxlar. I en förstudie från våren 2021 undersökte ISF möjligheten att få fram data och statistik om löneväxling. Nu går vi vidare med en fördjupad studie. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022.

Relaterade publikationer

Förstudie om löneväxling Öppnas i nytt fönster.