ISF Rapport Publicerad 2022-10-31

Felaktiga utbetalningar inom assistansersättning

ISF ska granska vilka rättsliga möjligheter, befogenheter och hinder som Försäkringskassan har för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning. Granskningen är initierad av ISF.

Det är ett viktigt mål för socialförsäkringens legitimitet att rätt ersättning utgår till rätt person. Felaktiga utbetalningar inom assistansersättning uppskattas av Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen till cirka 9–15 procent. Utgifterna för statlig assistansersättning för år 2019 var enligt Försäkringskassan 24,2 miljarder kronor fördelat på drygt 14 000 användare. Det innebär att det kan vara höga belopp som betalas ut felaktigt.

ISF ska granska vilka kontroller Försäkringskassan kan göra och vilka eventuella hinder som finns för att säkerställa att rätt ersättning betalas ut. Genom att identifiera de rättsliga hinder och möjligheter som Försäkringskassan har bidrar ISF till att tydliggöra vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att ytterligare stärka möjligheterna till att utbetalningarna av assistansersättning blir korrekta.

Resultatet av granskningen ska redovisas senast den 31 oktober 2022.

Relaterade rapporter

Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen – ISF rapport 2018:4 Öppnas i nytt fönster.

Assistansmarknaden – lönsamhet och konkurrensförhållanden – ISF rapport 2017:16 Öppnas i nytt fönster.