ISF Rapport Publicerad 2021-12-15

Timschablonen inom assistansersättningen

ISF har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera timschablonen inom assistansersättningen.

ISF ska kartlägga hur timschablonen används för lönekostnader och andra kostnader, till exempel arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och rådgivning. Av kartläggningen ska det framgå i vilken utsträckning som subventionerade anställningar används inom personlig assistans.

ISF ska vidare sammanställa och analysera underlag som bedöms relevanta för en långsiktig och stabil uppräkning av schablonbeloppet inom assistansersättningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.

Uppdraget finns att läsa på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/nya-uppdrag-till-inspektionen-for-socialforsakringen/ Länk till annan webbplats.