ISF Rapport Publicerad 2024-01-31

Hur använder mammor och pappor betald och obetald föräldraledighet?

ISF ska granska hur mammor och pappor kombinerar dagar med föräldrapenning med obetald föräldraledighet under barnets två första år.

Syftet är att undersöka hur olika socioekonomiska och demografiska grupper av föräldrar kombinerar användandet av föräldrapenning med rätten att vara obetalt föräldraledig. Vi ska dels undersöka både mammors och pappors enskilda användande, dels hur betald och obetald ledighet fördelas inom föräldraparet.

De flesta studier som har gjorts om föräldrars frånvaro från arbetet under barnens första år har fokuserat på föräldrarnas användning av föräldrapenning. Några få studier har försökt att mäta den totala föräldraledigheten. De studierna indikerar att det finns en betydande skillnad mellan användande av föräldrapenning och faktisk föräldraledighet. Men det saknas kunskap om hur användningen och relationen mellan föräldrapenning och föräldraledighet ser ut för olika grupper av föräldrar.

Vi hoppas därför kunna bidra med kunskap om hur olika grupper av föräldrar kombinerar användandet av föräldrapenning med rätten att vara obetalt föräldraledig.

Redovisning

Rapporten planeras att publiceras i januari 2024.

Relaterat

Granskningen är en del av ett större projekt om betald och obetald omsorg om barn. Den andra delen Har den tredje månaden påverkat hur föräldrar delar på föräldraledighet och VAB? handlar om effekten av införandet av den tredje reserverade månaden på föräldrars fördelning av betald och obetald föräldraledighet samt på föräldrars användning och fördelning av tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn (VAB).