Publicerad 2024-05-22

Regionala skillnader i föräldrars betalda och obetald föräldraledighet

ISF ska redovisa hur föräldraledigheten används runt om i Sverige.

Redovisningen syftar till att ge en översiktlig bild av regionala skillnader i hur mammor och pappor kombinerar betald och obetald föräldraledighet under barnets första två år.

Mer information och kontaktuppgifter