Publicerad 2024-10-03

Har den tredje reserverade månaden påverkat hur föräldrar delar på föräldraledighet och VAB?

I januari 2016 infördes en tredje reserverad månad inom föräldraförsäkringen. ISF ska granska vilken effekt den regeländringen har haft på hur föräldrar delar på betald och obetald föräldraledighet.

Vi ska även undersöka om den tredje reserverade månaden har påverkat hur föräldrar senare, upp till det att barnet är fyra år, delar på tillfälliga föräldraledighet för vård av sjukt barn (VAB).

Mer information och kontaktuppgifter