Publicerad 2024-10-31

Försäkringskassans handläggning utifrån ett likabehandlingsperspektiv

ISF ska på uppdrag av regeringen granska om det finns tecken på förekomst av olika behandling i Försäkringskassans handläggning av sjukpenning.

Utöver att identifiera risker för olika behandling kommer granskningen också att sträva efter att belysa vilka förutsättningar som krävs för att uppnå likabehandling och under vilka omständigheter olika behandling kan förekomma.

Mer information och kontaktuppgifter