Publicerad 2024-05-03

Deltidsarbetets betydelse för kvinnors och mäns pensioner

ISF har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa befintlig forskning om deltidsarbetets betydelse för skillnaden i inkomst mellan kvinnor och män efter pensioneringen, och hur den har utvecklats över tid.

Fler kvinnor än män arbetar deltid. De som arbetar deltid tjänar in mindre pension än de som arbetar heltid. Tidigare studier och utredningar tyder också på att kvinnors deltidsarbete bidrar till det så kallade pensionsgapet mellan kvinnor och män.

Mer information och kontaktuppgifter