Publicerad 2024-06-11

Sambandet mellan pensionskunskap och föräldrars arbetsmarknadsdeltagande

ISF ska analysera sambandet mellan kvinnors och mäns kunskap om pensionssystemet och deras arbetsmarknadsanknytning som föräldrar.

Vi analyserar om könsskillnader i pensionskunskap och finansiell förmåga hänger samman med att mammor är frånvarande från arbetsmarknaden på grund av barn i större utsträckning än pappor.

Några frågor som ska besvaras är:

  • Vilka har beaktat effekten på sin pension när de tagit ut olika ledigheter relaterade till att de fått barn?
  • Hur hänger specifik kunskap om pension och finansiell förmåga samman med att personer har beaktat sin pension vid ledighet relaterade till att de fått barn?
  • Finns det ett samband mellan personens medvetenhet om de ekonomiskt negativa effekterna av barnrelaterade ledighet och antal dagar de tar ut med föräldrapenning?
  • Finns det ett samband mellan personens medvetenhet om de ekonomiskt negativa effekterna av barnrelaterade ledighet och personens arbetsmarknadsdeltagande över tid?

Mer information och kontaktuppgifter