Publicerad 2024-06-05

Felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd

ISF ska granska Försäkringskassans arbete mot felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd.

Det statliga tandvårdsstödet betalas ut till vårdgivare genom ett automatiserat elektroniskt system. Försäkringskassan gör efterhandskontroller och kan i dessa kontroller upptäcka felaktigt utbetald tandvårdsersättning. Försäkringskassan arbetar framför allt med riskbaserade kontroller. Myndigheten har under de senaste åren även fått utökade möjligheter att besluta om sanktioner mot vårdgivare som misskött sig när det gäller statligt tandvårdsstöd.

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har i en rapport från 2019 uppskattat de felaktiga utbetalningarna från det statliga tandvårdsstödet till mellan 224 och 381 miljoner kronor per år. Delegationen konstaterade att det statliga tandvårdsstödet är mer utsatt för misstänka bidragsbrott och bedrägligt beteende än många andra ersättningssystem.

Mer information och kontaktuppgifter