Publicerad 2024-05-07

Styrning av och inom Pensionsmyndigheten

ISF ska kartlägga regeringens styrning av Pensionsmyndigheten och Pensionsmyndighetens interna styrning från 2010 till 2022.

Pensionsmyndigheten har under en längre tid haft problem med bland annat långa handläggningstider inom bostadstillägget. Utmaningar med att anpassa myndighetens verksamhet efter tillkommande och förändrade uppdrag som berör pensionsområdet har också funnits under flera år.

ISF:s kartläggning omfattar en längre tidsperiod vilket ger möjlighet att synliggöra förändringar i styrningen som skett över tid. ISF kommer också kartlägga vad som legat bakom dessa beslut om att förändra Pensionsmyndighetens styrning.

Mer information och kontaktuppgifter