Publicerad 2023-10-19

Avskaffandet av tidsbegränsad sjukersättning

Vi kartlägger konsekvenserna för enskilda personer av avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen samt hur förändringarna påverkat rätten till den sjukpenninggrundade inkomsten (SGI).

ISF fick i uppdrag från regeringen att kartlägga konsekvenserna för enskilda personer av att avskaffa den tidsbegränsade sjukersättningen. I den här rapporten redovisar vi vilka personer som blev beviljade tidsbegränsad sjukersättning och vilken huvudsaklig inkomst de hade efter att ersättningen upphörde. Vi har kartlagt förändringar i regelverk under åren som ersättningen fanns, och analyserat hur personernas försörjnings- och sysselsättningssituation sett ut utifrån vilket regelverk som gällde när ersättningen upphörde.

Mer information och kontaktuppgifter