Publicerad 2023-12-12

Rättning av pensionsgrundande inkomst vid felaktiga utbetalningar

ISF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten arbetar med rättning av pensionsgrundande inkomst (PGI) och pensionsrätter vid felaktiga pensionsgrundande utbetalningar.

Vissa förmåner och ersättningar som Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna betalar ut är pensionsgrundande och ligger till grund för Skatteverkets beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI).

ISF ska granska vad som händer med den pensionsgrundande inkomsten och pensionsrätterna om Försäkringskassan eller någon arbetslöshetskassa upptäcker att den ersättning de har betalat ut har utgått felaktigt, efter det att Skatteverket har beslutat om PGI för det aktuella året.

Mer information och kontaktuppgifter