Publicerad 2023-12-15

Efter avslag på ansökan om sjukpenning

ISF ska granska vilken försörjning personer har efter att de har fått avslag på sjukpenning och hur myndigheterna arbetar med personer som befinner sig i en omställningssituation.

När Försäkringskassan fattar beslut om att avslå en ansökan om sjukpenning ska Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan säkerställa att kvinnor och män ges goda förutsättningar för att kunna ställa om till arbete.

ISF ska granska hur försörjningen ser ut efter avslag på sjukpenning och vilka orsaker som kan finnas till varför människor hamnar mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans ansvar när de befinner sig i en omställningssituation. Vilka hamnar mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ansvar och varför?

Resultatet av granskningen ska redovisas i två rapporter. Resultatet av den första delen redovisades i maj 2023 och resultatet av den andra delen ska redovisas i december 2023.

Mer information och kontaktuppgifter