Publicerad 2023-10-25

Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder

ISF ska granska införandet av reformen med ändrade bestämmelser om sjukersättning till äldre personer i förvärvsarbetande ålder.

I september 2022 infördes nya bestämmelser om sjukersättning till äldre personer i förvärvsarbetande ålder. Syftet med ISF:s granskning är att följa Försäkringskassans genomförande av reformen i ett tidigt skede för att identifiera eventuella problem som kan finnas med att tillämpa de nya bestämmelserna.

Mer information och kontaktuppgifter