Publicerad 2023-11-01

Konsekvenser av förändringar i sjukförsäkringen

ISF har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga förändringar i författningar, rättspraxis och Försäkringskassans rättsliga styrning sedan den 1 juli 2008 angående sjukförsäkringen. ISF ska även kartlägga konsekvenserna av dessa förändringar för enskilda försäkrade personers sysselsättnings- och försörjningssituation.

I uppdraget ingår också att kartlägga konsekvenserna för enskilda personer av avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen samt hur förändringarna påverkat rätten till den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

Mer information och kontaktuppgifter