Publicerad 2023-12-19

Hur används närståendepenning?

ISF ska granska och kartlägga förmånen närståendepenning. Syftet är att bidra med kunskap om hur närståendepenning används, varför den används på det sätt den gör och om det finns några hinder för att använda den.

Syftet med projektet består av två delar. Den första delen är att kartlägga användningen av närståendepenningen över tid. Den andra delen är att undersöka om det finns hinder för en ändamålsenlig och flexibel användning av närståendepenning och i så fall synliggöra det.

Den första rapporten Hur används närståendepenning? En redovisning av det ekonomiska stödet för vård av närstående under perioden 2000–2019 Länk till annan webbplats. publicerades i oktober 2022. Den andra rapporten ska redovisas i december 2023.

Mer information och kontaktuppgifter