Publicerad 2023-10-27

Felaktiga utbetalningar i ersättning för höga sjuklönekostnader

ISF har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur Försäkringskassan arbetar för att motverka och upptäcka felaktiga utbetalningar inom ersättning för höga sjuklönekostnader.

Vi ska bland annat granska

  • hur den urvalsprofil Försäkringskassan använder för att sortera fram ärenden där det finns risk för felaktiga utbetalningar är utformad
  • hur de fördjupade utredningarna av ersättningen utförs
  • vilka förutsättningar som finns för att arbeta med riktade kontroller.

I uppdraget ingår att identifiera och vid behov föreslå vad som kan göras för att förbättra kontrollerna.

Mer information och kontaktuppgifter