Publicerad 2023-11-15

Att ta ansvar för sin pension

ISF ska analysera när och hur människor förväntas göra informerade och rationella val som påverkar deras framtida pensionsutfall, vilka förutsättningar som krävs för att de ska göra sådana val och i vilken mån dessa förutsättningar är uppfyllda.

Livsinkomstprincipen i det allmänna pensionssystemet innebär att val som man gör under hela livet på olika sätt kan påverka ens pension. När dagens pensionssystem infördes var också ett tydligt budskap att människor förväntades ta ett större ansvar än tidigare för sina pensioner.

På senare tid har i stället flera politiska beslut fattats för att höja pensionärernas inkomster. Även arbetsmarknadens parter har agerat genom att höja avsättningarna till flera kollektivavtalade tjänstepensioner. Detta väcker frågor om förutsättningarna för att människor ska ta ett eget ansvar för sina pensioner.

Mer information och kontaktuppgifter