Publicerad 2023-04-27

Gig-arbetare och socialförsäkringen

ISF ska analysera gig-arbetares möjlighet att ta del av socialförsäkringen. Granskningen är egeninitierad.

Gig-arbetares arbetsvillkor varierar. Vissa plattformsföretag kräver att de som vill ta uppdrag via dem ska vara egenföretagare, medan andra använder sig av egenanställningsföretag som mellanhand. Många gig-arbetare kan antas vara så kallat falska egenföretagare, vilket innebär att de skulle klassas som arbetstagare om deras situation var känd för myndigheterna.

Syftet med projektet är att identifiera möjliga problem som gig-arbetare kan stöta på i relation till socialförsäkringen.

Mer information och kontaktuppgifter