Publicerad 2023-03-31

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska utvärdera samordningsförbundens organisering och verksamhet. Granskningen är ett regeringsuppdrag. Uppdraget redovisas i tre delar.

Syftet med denna granskning är att ge en överblick av samordningsförbundens organisation och verksamhet och att utvärdera effekterna av deras verksamhet på kommun- och individnivå.

Det finns tidigare studier som analyserat och beskrivit samordningsförbundens organisation och verksamhet, men dessa studier har antingen avsett ett enskilt eller ett fåtal förbund som analyserats utifrån en mängd olika faktorer eller så har de omfattat många förbund men analysen har begränsats till ett fåtal faktorer. Det saknas dessutom effektutvärderingar av samordningsförbundens verksamhet.

Mer information och kontaktuppgifter