Publicerad 2023-05-04

Smittbärarpenning i pandemins tid

ISF ska granska förmånsområdet smittbärarpenning före och under covid-19-pandemin. Granskningen är egeninitierad.

Syftet med granskningen är att undersöka hur smittbärarpenningen fungerar under en pandemi. ISF ska därför granska om Försäkringskassans styrning och organisation ger förutsättningar för en rättssäker och effektiv hantering av smittbärarpenning, och som motsvarar intentionerna med regelverket som gäller för förmånen. Vi ska också granska vilken betydelse smittbärarpenning har haft för olika grupper under pandemin.

Mer information och kontaktuppgifter