Publicerad 2022-10-31

Hur används närståendepenning?

ISF ska granska och kartlägga förmånen närståendepenning. Syftet är att bidra med kunskap om hur närståendepenning används och om utformningen av regelverket och Försäkringskassans administration påverkar användningen av förmånen, och i så fall på vilket sätt. Granskningen är egeninitierad.

Syftet med projektet består av tre delar. Det första syftet är att kartlägga användningen av närståendepenningen över tid. Det andra syftet är att analysera vilken inverkan 2018 års reform om ökade möjligheter att få närståendepenning har haft på hur förmånen används. Det tredje syftet är att undersöka om det finns hinder för en ändamålsenlig och flexibel användning av närståendepenning och i så fall synliggöra det.

Resultatet ska redovisas i två rapporter, den 30 september år 2022 och den 31 mars år 2023.

Mer information och kontaktuppgifter