Publicerad 2022-12-15

Uppföljning av reform inom bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis

ISF ska följa upp de ekonomiska konsekvenserna för enskilda som berörs av de regeländringar avseende bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis som infördes den 1 mars 2018. Uppföljningen genomförs på uppdrag av regeringen.

Granskningen ska svara på följande frågor:

 • Hur många hushåll (föräldrar och barn) omfattas av reformens olika delar, det vill säga utfasningen av underhållsstödet vid växelvist boende, införandet av det nya särskilda bostadsbidraget vid växelvist boende, höjningen av umgängesbidraget och de höjda inkomstgränserna?
 • Vilka är de ekonomiska konsekvenserna för de hushåll som berörs av:
  – avskaffandet av underhållsstöd vid växelvist boende,
  – införandet av det nya särskilda bostadsbidraget vid växelvist boende,
  – höjningen av umgängesbidraget i bostadsbidraget,
  – förändringarna av inkomstgränserna i bostadsbidraget
 • Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för hushållen av de sammantagna reformändringarna?

Mer information och kontaktuppgifter