Publicerad 2022-12-16

Felaktiga utbetalningar inom assistansersättning

ISF ska granska vilka rättsliga möjligheter, befogenheter och hinder som Försäkringskassan har för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar av assistansersättning. Granskningen är initierad av ISF.

Det är ett viktigt mål för socialförsäkringens legitimitet att rätt ersättning utgår till rätt person. Genom att identifiera de rättsliga hinder och möjligheter som Försäkringskassan har bidrar ISF till att tydliggöra vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att ytterligare stärka möjligheterna till att utbetalningarna av assistansersättning blir korrekta.

Mer information och kontaktuppgifter