Publicerad 2022-06-21

Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg

ISF ska granska Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg. Granskningen är egeninitierad.

Syftet med granskningen är att kartlägga vilka problem som finns i Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg och att granska myndighetens arbete med att komma till rätta med problemen.

Mer information och kontaktuppgifter