Publicerad 2022-03-01

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

ISF ska utvärdera vilka effekter den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen kan ha haft.

Det har snart gått fyra år sedan den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen togs bort. Det finns anledning att undersöka hur utfallen för gruppen med långa sjukfall ser ut efter regelförändringen 2016 i jämförelse med en grupp som nådde tidsgränsen innan februari 2016 och som därför omfattades av tidsgränsen.

Mer information och kontaktuppgifter