Publicerad 2021-12-14

Utvärdering av reformen om omvårdnadsbidrag

ISF granskar utfallet av reformen om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Vi studerar reformens effekter för berörda individer vad gäller exempelvis ersättningsnivåer samt regelverkens tydlighet och transparens.

Uppdraget är uppdelat i två delar. Den första rapporten är en utvärdering av omvårdnadsbidraget och publiceras i december 2021. I den andra rapporten utvärderas merkostnadsersättning och publiceras i september 2022.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.