Publicerad 2021-09-30

Hur används socialförsäkringen för barn och ungdomar som är placerade?

ISF ska granska hur olika socialförsäkringsförmåner används i samband med att barn och ungdomar är placerade i HVB-hem, ungdomshem eller liknande. Granskningen är ett uppdrag av regeringen.

Granskningen ska bidra till att öka kunskapen om hur olika socialförsäkringsförmåner används för gruppen placerade barn och ungdomar och vilka konsekvenser det får för barnen. Vilka ekonomiska konsekvenser får till exempel reglernas utformning och hur de används på barnens, deras familjs samt familjehemsföräldrars ekonomi?

Den 30 september 2021 kommer ISF att slutredovisa uppdraget genom en sammanställning och analys av registerdata beträffande barnpension, efterlevandestöd, aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, barnbidrag och underhållsstöd.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.