Publicerad 2022-02-25

Utvecklingen av socialförsäkringsförmånerna och dess effekt på hushållens och individers inkomst

ISF kartlägger utvecklingen av socialförsäkringen sedan början av 1990-talet och dess betydelse för män och kvinnors disponibla inkomster. Studien är egeninitierad.

Tidigare kartläggningar visar att ersättningen från flera socialförsäkringsförmåner under de senare åren inte har ökat i samma takt som den genomsnittliga pris- och inkomstutvecklingen. ISF ska analysera utvecklingen av socialförsäkringsförmånerna sedan 1990-talet, samt hur utvecklingen skulle sett ut om socialförsäkringsförmånerna skrivits upp enligt pris- och inkomstindex.

Tidigare studier har visat att män och kvinnors nyttjande av socialförsäkringen skiljer sig åt för olika socialförsäkringsförmåner. Vi kommer att analysera betydelsen av socialförsäkringens utveckling för män och kvinnors disponibla inkomster.

Mer information och kontaktuppgifter