Publicerad 2021-09-01

Jämställdhetsintegrering

ISF har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

ISF har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (Skr. 2016/17:10).

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021 vad gäller inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Mer information på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/nya-uppdrag-till-inspektionen-for-socialforsakringen/ Länk till annan webbplats.