Publicerad 2021-12-20

Hur stor är gruppen pappor som inte använder föräldraförsäkringen, och vilka är de?

ISF analyserar gruppen pappor som använder inga eller få dagar av föräldrapenningen. Analysen är egeninitierad.

Det kan vara så att användandet av föräldrapenningen håller på att bli mer och mer polariserat. Parallellt med att det verkar finnas en stor grupp pappor som knappt använder föräldrapenningen alls, ökar gruppen pappor som tar ut en stor del av föräldrapenningdagarna. Men hur stor gruppen pappor som använder noll eller få dagar av föräldrapenningen är i dag och har varit under senaste åren finns det inga uppgifter om. Det finns heller ingen fördjupad kunskap om vilka papporna är som använder föräldraförsäkringen i liten omfattning.

Regering och riksdag har satt upp mål om ett ökat jämställt användande av föräldraförsäkringen och en jämn fördelning av det obetalda omsorgsarbetet. Förbättrad kunskap om de pappor som använder få eller inga dagar av föräldrapenningen skapar förutsättningar för både politiska beslutsfattare och för Försäkringskassan att utforma insatser för att uppnå de politiska målen.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter